Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 r. organizuje:

 • kursy i szkolenia dot.eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci zakończone egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym uzyskanie uprawnień E i D w zakresie:
 • kursy i egzaminy z zakresu substancji kontrolowanych ,
 • kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego,
 • kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego,
 • kursy i szkolenia bhp,
 • kursy i szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych,ZUS
 
 
Przy ośrodku funkcjonuje:
 
 • Komisja kwalifikacyjna Nr.59 w oparciu o Rozp.Min.Pracy,Płacy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.(Dz.U.Nr.89 poz.828 z póżn. zmianami) Komisja prowadzi egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień E i D zakresie Grupy 1,2,3.

Ośrodek współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego i z Transportowym Dozorem Technicznym.

Posiada Certyfikat Ministerstwa Gospodarki Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień w zakresie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Szkolenia i egzaminy zgodnie z życzeniem osoby zgłaszającej mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy.

 
Wykładowcami na kursach i szkoleniach są wysokiej klasy specjaliści.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA I EGZAMINY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wnioski na egzaminy

Icon

Grupa 1 223.45 KB 721 downloads

Sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,...
Icon

Grupa 2 222.63 KB 463 downloads

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło...
Icon

Grupa 3 100.97 KB 382 downloads

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,...
Icon

ZAŚWIADCZENIE od PRACODAWCY 19.54 KB 597 downloads

Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,...
Icon

ZAŚWIADCZENIE od PRACODAWCY (wersja edytowalna) 19.54 KB 59 downloads

Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,...

  Opłata za egzamin od 1.01.2023 do 30.06.2023 – 349 zł, od 1.07.2023 do 31.12.2023 – 360 zł  /cena urzędowa/

  nr.konta: 35 1020 1332 0000 1602 0232 8144

  KONTAKT

  Adres:
  ul. M. C. Skłodowskiej 2
  15-097 Białystok
  budynek NOT pokój 206

  E-mail:  bialystok@simp.pl
  E-mail: 
  maria.mankowska@bialystok.enot.pl
  Tel./Fax.: 85 742 18 65
  Tel. kom.: 661 922 129