Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 organizuje:

 

i

kursy i szkolenia dot. dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

zakończone egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym uzyskanie uprawnień E i D w zakresie:

  • grupy 1
  • grupy 2
  • grupy 3
i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego

i

kursy i szkolenia bhp

i

kursy i szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, i innych

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Icon

Grupa 1 223.45 KB 731 downloads

Sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,...
Icon

Grupa 2 222.63 KB 467 downloads

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło...
Icon

Grupa 3 100.97 KB 387 downloads

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,...
Icon

ZAŚWIADCZENIE od PRACODAWCY 19.54 KB 601 downloads

Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,...
Icon

ZAŚWIADCZENIE od PRACODAWCY (wersja edytowalna) 19.54 KB 61 downloads

Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę,...