KONTAKT

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW  MECHANIKÓW  POLSKICH
Oddział w Białymstoku

ul. Marii Curie Skłodowskiej 2
15- 097 Białystok

tel. /faks 85 742 18 65
tel. kom. 661 922 129
e-mail: bialystok@simp.pl
e-mail: maria.mankowska@bialystok.simp.pl

4 + 1 =

Jerzy Ickiewicz
Prezes Zarządu Oddziału SIMP

tel. 784 150 115
e-mail: j.ickiewicz@pb.edu.pl
Tadeusz Czubaty
Wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP

tel. 661 602 814
e-mail: tadczu@wp.pl
Andrzej Gosk      
Sekretarz Zarządu Oddziału SIMP
tel. 692 845 731
e-mail: Andrzejgosk@interia.pl