HISTORIA SIMP BIAŁYSTOK

Oddział SIMP w Białymstoku został powołany 17 czerwca 1953 roku. Oddział liczył 150 członków zgrupowanych w 5 kołach. W latach 1955-1969 Oddział rozwijał działalność szkoleniową, organizował kursy przygotowujące kandydatów na wyższe uczelnie. Liczba członków indywidualnych i zbiorowych systematycznie rosła. Powstały sekcje naukowo – techniczne: obrabiarek i narzędzi oraz poligraficzna. Rozwinęło się czytelnictwo prasy technicznej, organizowane były odczyty naukowo – techniczne, konferencje na szczeblu regionalnym i krajowym. Lata 70-te to dalszy rozwój Stowarzyszenia w regionie.

DZIAŁALNOŚĆ

Korzystając z możliwości jakie stwarza przyjęty System Zarządzania Jakością SIMP  działalność Oddziału SIMP w Białymstoku ujęto w dokumencie Cele i Zadania  SZJ  na rok 2007.