Oferta szkoleniowa

Egzaminy kwalifikacyjne E i D

Ośrodek prowadzi egzaminy kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci / Dz.U.Nr.89,poz.828 i Nr.129 poz.1184 oraz z 2005r.Nr.141,pozycja 1189.

 • Grupa 1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
 • Grupa 2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
 • Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe;

opłata za egzamin od 1.01.2023 do 30.06.2023 – 349 zł, od 1.07.2023 do 31.12.2023 – 360 zł​ / cena urzędowa /

nr.konta: 35 1020 1332 0000 1602 0232 8144

Wnioski na egzamin na stronie: do pobrania

KURSY:

 • bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • bhp dla pracowników administracyjno – biurowych
 • bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych
 • bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na gr. E i D:

 • dozór i eksploatacją urządzeń elektrycznych;
 • dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych / cieplnych /
 • dozór i eksploatacja urządzeń gazowych;
 • obsługa autoklawów medycznych;
 • obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe , ciekłe i gazowe;
 • wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego:

 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym;
 • obsługa dźwigów towarowo-osobowych;
 • obsługa suwnic, wciągników i wciągarek

Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego:

 • Napełnianie zbiorników samochodowych LPG;
 • Obsługa urządzeń do napełniania zbiorników transportowych / cystern drogowych i kolejowych/

Pozostałe szkolenia:

 • bezpieczne postępowanie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi;
 • szkolenia z podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, i inne

Wykładowcami na kursach i szkoleniach są wysokiej klasy specjaliści