tel. /faks 85 742 18 65 zosimp@bialystok.enot.pl

WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału SIMP w Białymstoku na kadencję 2014-2018 wybrane na XX Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 22.05.2014 r.

ZARZĄD ODDZIAŁU

LP Imię i nazwisko Funkcja
1 Jerzy Ickiewicz  Prezes Z/O SIMP
2  Tadeusz Czubaty  Wiceprezes Z/O SIMP
3  Andrzej Gosk  Sekretarz
4  Sławomir Obidziński  Skarbnik
5  Roman Buslowski  Członek
6  Andrzej Kuptel  Członek
7  Piotr Markiewicz  Członek

 ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

LP Imię i nazwisko Funkcja
1  Wacław Koszycki  Przewodniczący
2  Andrzej Łukaszewicz  Członek
3  Krzysztof Miastkowski  Członek

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

LP Imię i nazwisko Funkcja
1  Roman Sidoruk  Przewodniczący
2  Andrzej Borawski  Członek
3  Sławomir Bakier  Członek