WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału SIMP w Białymstoku na kadencję 2022-2026

 

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Białystoku
Prezes Jerzy ICKIEWICZ
Wiceprezes Tadeusz CZUBATY
Sekretarz Andrzej GOSK
Skarbnik Sławomir OBIDZIŃSKI
Członek Roman BUSŁOWSKI
Członek Andrzej KUPTEL
Członek Roman SIDORUK
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Białystoku
Przewodniczący Krzysztof KAŁANCZYŃSKI
Członek Małgorzata KOWCZYK  SADOWY
Członek Jan PIETRUCZUK
Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP w Białystoku
Przewodniczący Antoni STOLARSKI
Członek Marek BUZON
Członek Wiesław SMOKTUNOWICZ