WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału SIMP w Białymstoku na kadencję 2018-2022

 

Skład Zarządu Oddziału SIMP w Białystoku
Prezes Jerzy ICKIEWICZ
Z-ca Prezesa Tadeusz CZUBATY
Z-ca Prezesa Zdzisław KONDRAT
Sekretarz Andrzej GOSK
Skarbnik Sławomir OBIDZIŃSKI
Członek Roman BUSŁOWSKI
Członek Andrzej KUPTEL
Członek Roman SIDORUK
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Białystoku
Przewodniczący Krzysztof KAŁANCZYŃSKI
Członek Andrzej ŁUKASZEWICZ
Członek Piotr MARKIEWICZ
Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału SIMP w Białystoku
Przewodniczący Wacław KOSZYCKI
Członek Antoni STOLARSKI
Członek Marian MATUSZEWSKI