tel. /faks 85 742 18 65 zosimp@bialystok.enot.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 organizuje:

 

i

kursy i szkolenia dot. dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

zakończone egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym uzyskanie uprawnień E i D w zakresie:

  • grupy 1
  • grupy 2
  • grupy 3
i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego

i

kursy i szkolenia bhp

i

kursy i szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, i innych

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Doskonalenia Kadr Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 r. organizuje: kursy i szkolenia dot.eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sie...
Oferta szkoleniowa Egzaminy kwalifikacyjne E i D Ośrodek prowadzi egzaminy kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z d...
Kontakt STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW  MECHANIKÓW  POLSKICH Oddział w Białymstoku ul. Marii Curie Skłodowskiej 2 15- 097 Białystok tel. /faks 85...
Oddział SIMP Białystok HISTORIA SIMP BIAŁYSTOK Oddział SIMP w Białymstoku został powołany 17 czerwca 1953 roku. Oddział liczył 150 członków zgrupowanych w 5 kołach. W latac...

Najnowsze pliki do pobrania