tel. /faks 85 742 18 65 zosimp@bialystok.enot.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 organizuje:

 

i

kursy i szkolenia dot. dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

zakończone egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym uzyskanie uprawnień E i D w zakresie:

  • grupy 1
  • grupy 2
  • grupy 3
i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego

i

kursy i szkolenia bhp

i

kursy i szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, i innych

AKTUALNOŚCI

[yuzo_related]

Najnowsze pliki do pobrania