Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP działający od 01.01.1993 organizuje:

 

i

kursy i szkolenia dot. dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

zakończone egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym uzyskanie uprawnień E i D w zakresie:

  • grupy 1
  • grupy 2
  • grupy 3
i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

i

kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego

i

kursy i szkolenia bhp

i

kursy i szkolenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, i innych

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Icon

Wniosek kotły - Grupa 2 96.71 KB 111 downloads

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło...
Icon

Wniosek gazowy - Grupa 3 102.44 KB 78 downloads

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,...
Icon

Wniosek elektryczny - Grupa 1 98.10 KB 151 downloads

Sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,...