tel. /faks 85 742 18 65 zosimp@bialystok.enot.pl

DZIAŁALNOŚĆ

Korzystając z możliwości jakie stwarza przyjęty System Zarządzania Jakością SIMP  działalność Oddziału SIMP w Białymstoku ujęto w dokumencie Cele i Zadania  SZJ  na rok 2007.