ZAŚWIADCZENIE od PRACODAWCY

Dokument potwierdzający posiadanie wiedzy: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i...

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe;

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;

Grupa 1

Sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;