Grupa 1

Sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;